รักษาโรคทั่วไป General Booking

Visa Document ตรวจโรคเพื่อทำวีซ่า

ใบรับรองแพทย์ Medical Certificate

PrEP เพร็พ ยาป้องกันเอชไอวี

PEP Emergency-เป๊ป ยาต้านฉุกเฉิน

HIV TEST, STD TEST with Dr Consulting, พบหมอและปรึกษา, HIV/STIs Treatment / รักษาโรคเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Vaccinations ฉีดวัคซีน